GARANCIA PRE KLIENTOV 

poisťovne Rapid life neoprávnene poškodenej činnosťou Národnej banky Slovenska

Čo je Garancia?

Ochraňte svoje investície

AB REAL, s.ro. Vám garantuje, že ak NBS zaplatí za škodu, ktorú spôsobila poisťovni, neprídete ani o 1 cent z vašej pohľadávky voči spoločnosti Rapid life. Národná banka Slovenska sa účelovými a protiprávnymi krokmi snaží zlikvidovať poisťovňu. Ako dlžník sa snaží zmariť mnohomiliónové pohľadávky, pričom je jej jedno, že tým pripraví o peniaze klientov Rapid life. My sme však Vaše peniaze ochránili. 

Pripravte sa na to, že Vám budú rôzni "poradcovia a ochrancovia" tvrdiť, že Garancia je vraj na to, aby ste neprihlásili svoju pohľadávku do prípadného konkurzu, ktorý zjavne protiprávne pripravuje vraj nútená správkyňa. Nie je to pravda!

Naopak - musíte sa do konkurzu prihlásiť - ak v však v dôsledku nesprávne vyhláseného konkurzu budú Vašu pohľadávku krátiť, poslúži Vám následne práve Garancia od AB REALu.

Dajte si pozor na rôznych vedomých či nevedomých pomáhačov NBS - na ich ľúbivé reči a odhováranie od získania Garancie. Im totiž nejde v konečnom dôsledku o Vás, je im jedno čo s Vami bude. 

Chcú len ochrániť NBS od povinnosti zaplatiť za škody, ktoré napáchala spolu so svojimi predchodcami. 
 

Aká je podstata pohľadávky voči NBS?

Tri pohľadávky - miliónové škody...

Národná  Slovenska a jej predchodcovia podľa súdov jednoznačne poškodili podnikanie Rapid lie životnej poisťovne. 

1. Nesprávnym úradným postupom od roku 1995 do roku 2009 vypracovali a schválili poisťovni chybné prepočty poistného a následne ich počas dohľadu aj vynucovali. Poisťovňa tak vyplácala viac ako mala, v dôsledku čoho jej vznikla škoda vyše 32 miliónov eur, s úrokmi je to dnes už 57 miliónov €!

2. NBS nesprávnym úradným postupom zapríčinila, že poisťovni Rapid bezdôvodne nevydala licenciu na investičné životné poistenie. Urobila tak až po 5-tich rokoch, keď Najvyšší súd označil jej konanie za nezákonné. Poisťovni tak podľa súdu spôsobila škodu približne 5,5 mil eur, s príslušenstvom 7,2 milióna €!

3. NBS svojim nesprávnym úradným postupom znemožnila poistovni Rapid zhodnotiť aktíva. Spôsobila jej tým škodu približne 22 mil eúr, s príslušenstvom dnes skoro 27 miliónov €.
 

Vzťah medzi AB REAL, s.r.o.,Košice a Rapid life životná poisťovňa

Vztahy mezi spoločnosťami a NBS

Poisťovňa Rapid life postúpila spoločnosti AB REAL, s.r.o., Košice tri pohľadávky za škody, ktoré jej spôsobila  Národná banka Slovenska a jej predchodcovia. Tieto pohľadávky v prípade ich úhrady dosahujú výšku 59,5 mil. €. 

Spoločnosť AB REAL s.r.o., Košice sa zaviazala, že ak NBS konečne zaplatí za škody, ktoré spôsobila, tak AB REAL istinu postúpi spoločnosti Rapid life na výplaty pre klientov. 

Konanie NBS a nútenej správkyne však naznačuje, že sa snažia pohľadávku zmariť a poškodiť tak nielen poisťovňu ale aj jej klientov. Správkyňa totižto vyhlásila, že poisťovňu do konkurzu a klienti tak na 99%  nič nedostanú. AB REAL urobí všetko pre to, aby NBS za škody zaplatila a ponúka klientom Rapidu priamu garanciu výplaty ich právoplatnej pohľadávky bez akýchkoľvek zrážok alebo krátení.  
 

Trestné právo

Ako je to s vyhrážkami NBS na adresu AB REAL, s r.o., Košice

AB real s.r.o. podal na nútenú správkyňu viacero trestných oznámení. Nútená správkyňa podala úsmevnú žalobu na AB real s.r.o., kde v rozpore so svojimi doterajšími tvrdeniami o fiktívnej, údajnej pohľadávke, chce od súdu, aby ju podporil v tom, aby sa dostala pohľadávka pod jej kontrolu a aby mohla definitívne dokonať dielo, na ktoré ju NBS v skutočnosti najala - zničiť rozhodujúcu časť majetku klientov - pohľadávku na 57 miliónov plus ďalších 7 milionov eúr...
 

Čo GARANCIA neznamená:

1. Garancia neznamená, že AB REAL Vám teraz ihneď zaplatí za Vašu pohľadávku voči Rapid life. Uspokojenie Vašej pohľadávky je viazané na predchádzajúce zaplatenie škôd zo strany NBS na účet AB REAL.

2. Garancia neznamená, že nemáte svoju pohľadávku najprv riadne uplatňovať voči Rapid life, prípadne nútenej správkyni, či konkurznému správcovi.

3. Garancia neznamená to, že AB REAL je nástupníckou spoločnosťou po Rapid life, alebo žeby na AB REAL garanciou prechádzali záväzky Rapid Life.

Dôležité!

Spoločná stratégia tria (NBS, nutená spravkyňa a M. Antoňák zo Spotrebiteľského centra)

1. Kriminalizácia predstaviteľov Rapidu aj za pomoci klientov, ktorých obrátili proti poisťovni klamlivými informáciami šírenými v médiách.

2. Ústredný cieľ je skomplikovať a zmariť v dôsledku takto vytvorenej "verejnej mienky" úspešne vymoženie pohľadávok Rapidu od NBS.

3. Následne zlikvidovať poisťovňu konkurzom ako dôsledok vymyslenej "kriminálnej činnosti" predstaviteľov Rapidu.

4. Konkurzom definitívne zlikvidovať pohľadávky Rapidu voči NBS

5. Ponechať klientov ich osudu, pričom dostanú na "99% nič". Svoju úlohu v naplánovanej stratégii už totižto splnili.

.

Záverečná bilancia stratégie:

1) NBS nebude musieť zaplatiť miliónové škody klientom Rapidu

2) Nútená správkyňa zarobí z Rapidu státisíce eur

3) Externí právnici NBS dostanú 2 milióny eur za zničenie záväzku NBS voči klientom Rapidu

4) M. Antoňák zhrabne od zúfalých klientov milión za "služby" od neziskového Spotrebiteľského centra

5) klienti dostanú v dôsledku tejto stratégie TRIA a "služby" Antoňáka ako to povedala nútená spravkyňa "na 99% nič"...

Ak by však klienti nenaleteli TRIU a všetkých 15.000 by spoločne s Rapidom požadovalo úhradu škody od NBS, tak by Národná banka nemala odvahu zrealizovať plán, ktorého cieľom bolo a je zničenie Rapidu a logicky aj jeho klientov!