Náš tým

VÁŠE ODŠKODNENIE JE PRE NÁS MOTIVÁCIOU

 

Mgr. Ing. Peter Talán

CEO

Peter je jedným zo zakladajúcich členov našej firmy. Dnes prevzal zodpovednosť za to, aby ste neboli rukojemníkom Národnej banky Slovenska v spore s Rapid life životnou poisťovňou a.s.

 

Mgr. Marek Hitka

zodpovedný za marketing

Marek je zodpovedný za celý externý tým a vydává všetky komunikačné materiály. 

Zabezpečuje mediálnu podporu záujmom spoločnosti t.j. aj Vašim záujmom.